Bảng giá linh hoạt của chúng tôi

Đáp ứng mọi nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp bạn

Starter

Miễn phí

Users 2

Dành cho doanh nghiệp nhỏ, số lượng hồ sơ tài liệu cần ký số ít

Tính năng

 • Thiết lập vị trí ký
 • Kéo thả chữ ký
 • Thiết lập chữ ký
 • Hỗ trợ: Token, SIM CA
 • Gửi tài liệu 10 hồ sơ/tháng

Basic

300K

vnđ / tháng
Users 3

Dành cho doanh nghiệp nhỏ, số lượng hồ sơ tài liệu cần ký số ít

Starter +

 • Ký nhiều chữ ký số trên file
 • Ký song song, tuần tự
 • Lưu trữ 5GB
 • Gửi tài liệu 100 hồ sơ/tháng

Professional

700 K

vnđ / tháng
Users 10

Dành cho doanh nghiệp có ký nhiều tài liệu và giao dịch với khách hàng

Basic +

 • Ký nhiều chữ ký số trên file
 • Phản hồi thông tin
 • Gửi tài liệu 200 hồ sơ/ tháng
 • Hỗ trợ qua điện thoại

Enterpirse

1500 K

vnđ / tháng
Users Không giới hạn

Dành cho doanh nghiệp có nhiều tài liệu ký và giao dịch nhiều với khách hàng

Professional +

 • Gửi tài liệu không giới hạn
 • Tích hợp HSM
 • Tích hợp API

Bảng so sánh tính năng chi tiết

Tính năng Starter Basic Professional Enterprise
Thiết lập Ký số
Thiết lập chữ ký ảnh
Thiết lập chữ ký: Ký nháy, ký phê duyệt, Ký con dấu
Đa dạng loại ký: Token, SIM CA
Ký số
Hỗ trợ ký file: word, exel, pdf
Thiết lập vị trí ký
Kéo thả chữ ký
Ký nhiều chữ ký trên file
Xem tài liệu Online
Tương tác
Kho lưu trữ
Lưu tài liệu 1GB 5GB 10GB 100GB
Tìm kiếm tài liệu
Kết nối đối tác
Mới đối tác
Chấp nhận đối tác
Inbox
Nhận tài liệu
Phản hồi thông tin
Chuyển tài liệu vào luồng ký số
Outbox
Gửi tài liệu cho đối tác
Số lượng tài liệu gửi/tháng 10 100 200 Không giới hạn
Thông báo
Todo list
Thông báo
Phân quyền
Phân quyền theo tài liệu
Phân quyền theo đối tượng
Bảo mật thông tin
Đăng nhập 2 lớp
Lịch sử truy cập
Audit log
Hỗ trợ
Đào tạo Online
Support site
Hỗ trợ qua chat
Hỗ trợ qua điện thoại