Chuyển đổi kiến thức của doanh nghiệp thành dữ liệu số

Cung cấp giải pháp chuyển đổi toàn bộ quy trình nghiệp vụ và kiến thức của doanh nghiệp thành dữ liệu số.

Bảo mật

Phân quyền nội dung theo nhiều cấp độ: Tuyệt mật, Bảo mật (được tìm kiếm)

Hỗ trợ OCR

Hỗ trợ số hóa tài liệu ảnh, pdf sang dạng có thể tìm kiếm được nội dung, với công cụ chuyển đổi ảnh sang text.

Hỏi đáp

Thiết lập các câu hỏi thường gặp trên từng nội dung cần công bố

Tương tác 2 chiều

Hệ thống hỗ trợ nhiều công cụ tương tác giữa người đọc và người tạo ra nội dung như:

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi

Hãy đăng ký để được tư vấn giải pháp miễn phí!