1. Phạm vi của chính sách bảo mật này

KNP ("chúng tôi", "của chúng tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách KNP thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi và các tên miền phụ liên quan (gọi chung là "Dịch vụ") cùng với các ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong chính sách bảo mật này và điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Bạn sẽ được yêu cầu thiết lập một tài khoản để tận dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ KNP. Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin (bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin không nhận dạng cá nhân). Ngoài ra, chúng tôi có thể lấy thông tin nhận dạng cá nhân của bạn từ bạn nếu bạn tự nhận dạng mình với chúng tôi bằng cách gửi cho chúng tôi e-mail với các câu hỏi hoặc nhận xét.

Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Dịch vụ KNP, chúng tôi thu thập hai loại thông tin: thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin không nhận dạng cá nhân.

Thông tin nhận dạng cá nhân:

Thông tin nhận dạng cá nhân nhận dạng bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Ví dụ về thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm tên, địa chỉ ip, tên công ty, chức danh công việc, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, thông tin thanh toán và thẻ tín dụng.

Thông tin không nhận dạng cá nhân:

Thông tin không nhận dạng cá nhân là thông tin, bất kỳ mục nào trong đó không thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn, bao gồm thông tin nhân khẩu học (như tuổi, nghề nghiệp, ngành công ty, giới tính, vị trí hiện tại hoặc mã zip), địa chỉ ip, loại trình duyệt, tên miền và dữ liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ KNP. Một số thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định có thể được coi là một phần của thông tin nhận dạng cá nhân của bạn nếu nó được kết hợp với các số nhận dạng khác (ví dụ: kết hợp mã zip với địa chỉ đường phố của bạn) theo cách cho phép nhận dạng bạn. Nhưng cùng một mẩu thông tin được coi là thông tin không nhận dạng cá nhân khi chúng được lấy một mình hoặc chỉ kết hợp với thông tin không nhận dạng cá nhân khác (ví dụ: tùy chọn tài khoản của bạn).

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp cho bạn trải nghiệm tổng thể tuyệt vời khi sử dụng Dịch vụ KNP, để giúp chúng tôi hiểu ai sử dụng Dịch vụ KNP, cho các hoạt động nội bộ như vận hành và cải thiện Dịch vụ KNP, để liên hệ với bạn cho mục đích dịch vụ khách hàng và thanh toán và để tạo điều kiện phân phối quảng cáo của chúng tôi trong một số trường hợp.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn e-mail chào mừng sau khi bạn tạo tài khoản, khi bạn được mời tham gia KNP hoặc khi bạn đăng ký bản demo, hội thảo trên web hoặc để nhận bản tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin liên lạc qua e-mail khác liên quan đến trang web KNP. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn tùy chọn hủy đăng ký trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để thực hiện phân tích thống kê hành vi của người dùng hoặc để đánh giá và cải thiện Dịch vụ KNP. Chúng tôi có thể liên kết một số thông tin này với thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích nội bộ hoặc để cải thiện trải nghiệm của bạn với Dịch vụ KNP.

4. Chúng tôi có chia sẻ thông tin của bạn không?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, cả cá nhân và phi cá nhân, với các bên thứ ba như nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác quảng cáo và tiếp thị và những người khác cung cấp nội dung của chúng tôi hoặc có sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ nó với các công ty liên kết và đối tác kinh doanh hiện tại và tương lai của chúng tôi và nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, bán tài sản hoặc tổ chức lại doanh nghiệp khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn cho những người kế nhiệm quan tâm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu hút các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ và bảo trì máy chủ của chúng tôi và trang web, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý e-mail, tiếp thị lưu trữ, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng và thực hiện đơn đặt hàng cho các sản phẩm và dịch vụ bạn có thể mua thông qua trang web. Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và có thể một số thông tin phi cá nhân, với các bên thứ ba này để cho phép họ thực hiện các dịch vụ này cho chúng tôi và cho bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ các phần dữ liệu tệp nhật ký của bạn, bao gồm địa chỉ ip, cho mục đích phân tích với các bên thứ ba như đối tác phân tích trang web, nhà phát triển ứng dụng và mạng quảng cáo. Nếu địa chỉ ip của bạn được chia sẻ, nó có thể được sử dụng để ước tính vị trí chung và các công nghệ khác như tốc độ kết nối, liệu bạn đã truy cập trang web ở vị trí được chia sẻ hay chưa và loại thiết bị được sử dụng để truy cập trang web. Họ có thể tổng hợp thông tin về quảng cáo của chúng tôi và những gì bạn thấy trên trang web và sau đó cung cấp kiểm toán, nghiên cứu và báo cáo cho chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân và phi cá nhân về bạn cho các quan chức chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng cần thiết hoặc phù hợp để đáp ứng các khiếu nại, quy trình pháp lý (bao gồm trát đòi hầu tòa), để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ người nào, để ngăn chặn hoặc ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc có thể khởi kiện hợp pháp nào hoặc tuân thủ các lệnh, luật, quy tắc và quy định hiện hành của tòa án.

5. Chúng tôi bảo mật thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bảo mật của thông tin của bạn. Chúng tôi có các quy trình vật lý, điện tử và quản lý để giúp bảo vệ, ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu và sử dụng đúng thông tin của bạn. Tuy nhiên, cả con người và hệ thống bảo mật đều không thể đánh lừa được, bao gồm cả hệ thống mã hóa. Ngoài ra, mọi người có thể phạm tội cố ý, phạm sai lầm hoặc không tuân thủ chính sách. Do đó, trong khi chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Nếu luật hiện hành áp đặt bất kỳ nghĩa vụ không từ chối trách nhiệm nào để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý rằng hành vi sai trái có chủ ý sẽ là các tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường sự tuân thủ của bạn với nghĩa vụ đó.

6. Quyền của bạn

Các quyền bạn có để yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin KNP thu thập tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với KNP. Nhân sự có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của họ như được nêu chi tiết trong chính sách tuyển dụng nội bộ của công ty chúng tôi.

Khách hàng có quyền yêu cầu hạn chế sử dụng và tiết lộ một số thông tin nhận dạng cá nhân như sau. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thứ tự (1) cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, (2) thay đổi tùy chọn của bạn liên quan đến thông tin liên lạc và thông tin khác mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc (3) xóa thông tin nhận dạng cá nhân được duy trì về bạn trong hệ thống của chúng tôi (theo đoạn sau), bằng cách xóa nhóm của bạn. Các cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi và xóa như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thông tin khác mà chúng tôi duy trì hoặc thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo chính sách bảo mật này trước khi cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập hồ sơ hoặc chỉnh sửa. Bạn có trách nhiệm luôn duy trì bí mật mật khẩu và thông tin tài khoản duy nhất của mình.

Bạn nên lưu ý rằng về mặt công nghệ không thể xóa từng bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi hệ thống của chúng tôi. Nhu cầu sao lưu hệ thống của chúng tôi để bảo vệ thông tin khỏi bị mất do vô ý có nghĩa là một bản sao thông tin của bạn có thể tồn tại ở dạng không thể xóa được mà chúng tôi sẽ khó hoặc không thể xác định được. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của bạn, tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà chúng tôi chủ động sử dụng và các phương tiện có thể tìm kiếm dễ dàng khác sẽ được cập nhật, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa, nếu thích hợp, ngay khi và trong phạm vi hợp lý và khả thi về mặt kỹ thuật.

Nếu bạn là người dùng cuối và muốn cập nhật, xóa hoặc nhận bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với tổ chức mà bạn là khách hàng.

7. Làm thế nào để tôi biết nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này?

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ không thực hiện các thay đổi dẫn đến việc sử dụng bổ sung đáng kể hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn mà không thông báo cho bạn về những thay đổi đó qua email. Chúng tôi cũng có thể thực hiện các thay đổi không đáng kể đối với chính sách bảo mật này mà thường sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến việc chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, mà không cần email. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ thay đổi không quan trọng nào đối với chính sách quyền riêng tư này, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi và ngừng sử dụng Dịch vụ KNP cho đến khi vấn đề được giải quyết. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ KNP sau khi đăng các thay đổi không quan trọng đối với chính sách bảo mật này cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

8. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về chính sách bảo mật này hoặc cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ các điều khoản của chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với đại lý bảo mật của chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

- Email:contact@ketnoiphang.com

- Đường dây nóng: 090 117 06 59

Bằng cách sử dụng Dịch vụ KNP, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách bảo mật này. Nếu không đồng ý với chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng Dịch vụ KNP. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ KNP sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách bảo mật này mà không ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.