Thiết kế form, quy trình từ đơn giản đến phức tạp

  • Chuyển đổi form giấy (đề nghị, thanh toán, phê duyệt,...) sang dạng e-form
  • Thiết lập quy trình linh động theo: phân luồng, rẽ nhánh, ma trận ngân sách...
  • Dễ dàng điều chỉnh quy trình bằng cách kéo thả mà không cần có kiến thức IT

Trích xuất dữ liệu form và quy trình thành báo cáo linh động

  • Công cụ kết xuất dữ liệu từ form online phục vụ báo cáo thống kê và tích hợp dữ liệu
  • Thiết lập báo cáo linh động trên từng quy trình, phân quyền xem báo cáo
  • Tầm nhìn tổng quát thông qua các thông số được cập nhật tự động

Tương tác gửi nhận tài liệu với đối tác / khách hàng trên một hệ thống

  • Mọi thông tin trao đổi với khách hàng được lưu trên hệ thống DPM
  • Hồ sơ, hợp đồng được gửi nhận trực tiếp trên DPM thay cho việc gửi nhận truyền thống
  • Truy xuất dữ liệu nhanh chóng, các dữ liệu trao đổi được sắp xếp theo sơ đồ luồng thông tin theo thời gian

Chữ ký số

Hỗ trợ tích hợp với mọi loại chữ ký số mà nhà nước cấp phép, các file ký số có giá trị pháp lý tương đương với ký trên giấy

Tính năng giao việc

Tích hợp tính năng giao việc trên quy trình giúp giải quyết công việc đa dạng và phức tạp trong thực tế

Board

Cung cấp giao diện board để người dùng có thể dễ dàng theo dõi và kéo thả để xử lý

Ứng dụng trên thiết bị di động

Hỗ trợ ứng dụng mobile trên Android, IOS

No-Code

Các công cụ thiết kế đơn giản và linh động, giúp người dùng có thể tự thiết kế quy trình của doanh nghiệp mà không cần biết IT và Code

Hãy đăng ký để được tư vấn giải pháp miễn phí! Đăng ký