Thiết kế form

Công cụ thiết kế form động giúp mô hình hoá mẫu biểu giấy sang form online

Thuộc tính đa dạng

10 loại thuộc tính cơ bản và hơn 20 loại thuộc tính nâng cao

Phân quyền thuộc tính

Phân quyền ai được quyền sửa thuộc tính trên từng bước của quy trình

Dữ liệu nguồn

Cho phép thiết lập các bảng danh mục dùng chung

Kéo & thả giao diện

Kéo thả khi thiết kế form, hỗ trợ giao diện nhiều cột

Thiết lập ẩn / hiện thuộc tính theo bước

Cho phép ẩn hoặc hiện trường thông tin ở từng bước xử lý bất kỳ.

Chữ ký số

Hỗ trợ tích hợp mọi loại chữ ký số mà nhà nước cấp phép, các file ký số có giá trị pháp lý tương đương với ký trên giấy

Thiết kế workflow

Công cụ thiết kế quy trình, cung cấp nhiều tiện ích đáp ứng các quy trình nghiệp vụ đơn giản đến rất phức tạp.

Công cụ thiết kế quy trình

Công cụ thiết kế quy trình động, không giới hạn số bước

Quy tắc rẽ nhánh

Business Rule đa dạng, đáp ứng nhu cầu điều hướng từ quy trình đơn giản đến phức tạp

Tính năng giao việc

Tích hợp tính năng giao việc trên quy trình giúp giải quyết công việc đa dạng và phức tạp trong thực tế

Phê duyệt theo ma trận ngân sách

Phê duyệt phiếu quy trình với ma trận ngân sách theo cấp độ quản lý đã thiết lập

Thiết kế báo cáo

Thiết kế báo cáo, thống kê trên các dữ liệu được cập nhật form của quy trình

Kéo & thả thuộc tính

Kéo thả các thuộc tính của form vào báo cáo

Biểu đồ

Hỗ trợ thiết lập biểu đồ trên báo cáo

Thiết lập bộ lọc

Thiết lập bộ lọc linh động

Phân quyền xem báo cáo

Phân quyền đối tượng xem báo cáo

Tiện ích

Giao diện dễ sử dụng, nhiều tính năng hỗ trợ người sử dụng làm việc nhanh và hiệu quả

Dashboard

Giao diện tổng hợp trực quan, dễ dàng xử lý công việc trong 1 lần click chuột

Board

Cung cấp giao diện board để người dùng có thể dễ dàng theo dõi và kéo thả để xử lý

Công tác

Tương tác trong làm việc gồm: Follow; Like; Comment; Share

Hỗ trợ thiết bị di động

Hỗ trợ ứng dụng mobile trên Android; IOS

Đăng nhập 2 lớp

Đăng nhập 2 lớp bảo mật với Google Authenticator

Tích hợp

Tích hợp với hệ thống khác qua API

Khách hàng tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi